Ο χορός

Μοντέρνος Χορός

Ακαδημίες Μοντέρνου Χορού: Τρίτη-Πέμπτη

Υπεύθυνη Ακαδημίας: Βαρδακαστάνη Ελένη (Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής)

Μπαλέτο

Ακαδημίες Μπαλέτου: Τρίτη-Πέμπτη

Υπεύθυνη Ακαδημίας: Βαρδακαστάνη Ελένη (Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής)

The Greeks Οργάνωση εκδρομών baleto

Oriental

Ακαδημία Oriental: Τετάρτη

Υπεύθυνη Ακαδημίας: Νταραγιάννη Ειρήνη (Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής)

Latin

Ακαδημία Latin: Τετάρτη

Υπεύθυνη Ακαδημίας: Νταραγιάννη Ειρήνη (Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής)

The Greeks Οργάνωση εκδρομών μοντέρνος χορος

Μπαλέτο

The Greeks Οργάνωση εκδρομών Salsa

Latin

Μοντέρνος Χορός